Translate

czwartek, 29 października 2015

22) Moje wiersze: Pokonać strach

Towarzyszy już od dziecka
I ma bardzo wielkie oczy
Groźny niczym broń radziecka
Jest też bratem każdej nocy

Kiedy szybko wpadasz w trwogę
Która się przeradza w strach
Ja pokażę słuszną drogę
Złą emocję wdepczesz w piach

Przeciwieństwem tego stanu
Bezprzykładna jest odwaga
Nawet pośród łkań sopranu
Wyjść z kłopotów ci pomaga

Wiedzę uczyń ważnym wątkiem
Zrozum kilka dużych spraw
Pojmiesz kto jest jej początkiem
I zaufasz mocy Jah

On jest dawcą oraz wsparciem
W chwili dobrej i tej złej
Doda siły wręcz lamparciej
Nie zapomnij nauki tej!